ການປະຕິບັດນັງສືຜ່ານແດນຈາກແຂກອາຫລັບປະເທດ. ໄດ້ຮັບກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງເສັ້ນ